Psicoteràpia Grupal

Després de finalitzar el Curs de Psikes, soposant que sigui necessari, la Persona continuarà el seu procés psicoterapèutic en aquest espai de psicologia grupal, on podrà avançar setmana rera setmana cap al seu objectiu.

Primer s’avalua el que cal resoldre i seguidament es fa un contracte psicoterapèutic entre el Client i el Psicoterapèuta on queda explícit l’objectiu a assolir, com contribuirà cadascú per aconseguir-ho i com podran comprobar tant un com l’altra que l’objectiu s’ha aconseguit. Amb el contracte detallat però sense l’objectiu assolit, s’inicia el treball com indica el contracte per realitzar el propòsit inicial.

Aquesta pràctica psicoterapèutica grupal, en realitat, és una pràctica individual en presència d’un grup, perquè així la persona es beneficia de veure els resultats de les altres persones que formen el grup, aportant així una riquesa adicional que accelera el resultat del tractament individual.

Els processos psicoterapèutics de Miroia es diferencien de la resta en quant a resultats i autonomia del Client, doncs ambdúes parts (Client i Psicoterapèuta) treballen per aconseguir assolir l’objectiu del contracte psicoterapèutic. És obvi que el tracte és de màxim respecte, humà, pròxim, de serietat i confidencialitat.

1